Sergej Sigay
„Osobliwości Anarcho-Futuryzmu“, 1963-65
Deadline for applications: 1st March 2018
UWAGA! Archiwum jest zamknięte w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach 06.-23. sierpnia 2018
Deadline for applications: 1st March 2018