Sergej Sigay
„Osobliwości Anarcho-Futuryzmu“, 1963-65